Dampflokomotiven 1 Treffer

10000 - Dampflok G 4/5 108 RhB
IIm
Dampflok G 4/5 108 RhB Best.-Nr. 10000 - 10001

Personenwagen 8 Treffer

15000 - Personenwagen A.B. 21 RhB, 1./2. Klasse
IIm
Personenwagen A.B. 21 RhB, 1./2. Klasse Best.-Nr. 15000
15001 - Personenwagen C. 215 RhB, 3. Klasse
IIm
Personenwagen C. 215 RhB, 3. Klasse Best.-Nr. 15001
15002 - Personenwagen C. 207 RhB, 3. Klasse
IIm
Personenwagen C. 207 RhB, 3. Klasse Best.-Nr. 15002
15003 - Personenwagen C. 2012 RhB, 3. Klasse
IIm
Personenwagen C. 2012 RhB, 3. Klasse Best.-Nr. 15003
15004 - Mannschaftswagen Xk 9039 RhB
IIm
Mannschaftswagen Xk 9039 RhB Best.-Nr. 15004
15005 - Personenwagen B1002 RhB
IIm
Personenwagen B1002 RhB Best.-Nr. 15005
15006 - Personenwagen C 2013 RhB
IIm
Personenwagen C 2013 RhB Best.-Nr. 15006
15100 - Gepäckwagen F 4051
IIm
Gepäckwagen F 4051 Best.-Nr. 15100

Güterwagen 2 Treffer

15150 - Niederbordwagen Xk 9023 RhB
IIm
Niederbordwagen Xk 9023 RhB Best.-Nr. 15150
15151 - Klappdeckelwagen X 9023 RhB
IIm
Klappdeckelwagen X 9023 RhB Best.-Nr. 15151